Thống kê bạc nhớ ngày 31/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-46 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-72 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-96 về 19 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan