Thống kê bạc nhớ ngày 30/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-91 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-31 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-44 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 30/08/2016 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-82 về 43 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

- Từ 30/08/2016 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-42 về 27 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 30/08/2016 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-95 về 38 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 29/08