Thống kê bạc nhớ ngày 29/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.4 – 94 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-12 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/04

+ Cặp 63-86 về 32 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 28/04/2012 đến nay, 99 về nháy tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-2 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/04