Thống kê bạc nhớ ngày 28/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-36 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-73 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-10 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan