Thống kê bạc nhớ ngày 28/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.4 – 58 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-18 về 37 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 07 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-30 về 28 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/04 (Ăn 23)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 27/04/2012 đến nay, 07 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-63 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/04 (Ăn 03)