Thống kê bạc nhớ ngày 27/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-96 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-32 về 18 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-96 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 27/08/2016 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-79 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/08