Thống kê bạc nhớ ngày 27/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.2 – 02 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 53-67 về 29 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/04

 – Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 52 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-80 về 35 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 26/04/2012 đến nay, 82 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-66 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/04 (Ăn 2 nháy: 04)