Thống kê bạc nhớ ngày 26/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 99 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-85 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/08/2016 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-45 về 40 lần, trong đó: 30 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

- Từ 26/08/2016 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-78 về 32 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

- Từ 26/08/2016 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-84 về 32 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08