Thống kê bạc nhớ ngày 26/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.2 – 52 về tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 58-74 về 42 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.1 – 30 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 56-58 về 33 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 25/04/2012 đến nay, 24 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 56-58 về 33 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/04