Thống kê bạc nhớ ngày 26/01/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 96 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-89 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 96 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-26 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/01/2016 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-73 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 26/01/2016 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-69 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 26/01/2016 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-66 về 23 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/01