Thống kê bạc nhớ ngày 25/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-29 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/09

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-97 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/09

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-75 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 25/09/2017 đến nay, bộ số 69 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/09

– Từ 25/09/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/09

– Từ 25/09/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 10 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/09