Thống kê bạc nhớ ngày 25/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.6 – 04 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 56-78 về 32 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/04

 – Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.3 – 15 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 08-24 về 33 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/04 (Ăn 2 nháy: 24)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 24/04/2012 đến nay, 04 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-33 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/04