Thống kê bạc nhớ ngày 25/01/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 89 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-90 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 89 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 51-99 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan