Thống kê bạc nhớ ngày 24/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-60 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-20 về 16 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-83 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan