Thống kê bạc nhớ ngày 24/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 28 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 88-95 về 33 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/04 (Ăn 95)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 94 về tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-39 về 41 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 23/04/2012 đến nay, 15 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-27 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/04 (Ăn 27)