Thống kê bạc nhớ ngày 23/11/2017

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-55 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-98 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-66 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan