Thống kê bạc nhớ ngày 23/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-96 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 51-83 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-98 về 19 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan