Thống kê bạc nhớ ngày 23/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 63 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-78 về 35 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/04

 – Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.3 – 70 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-27 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/04 (Ăn 2 nháy: 15)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 22/04/2013 đến nay, 70 về nháy tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 31-48 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/04