Thống kê bạc nhớ ngày 23/01/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 81-84 về 21 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-51 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-82 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/01/2016 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 23/01/2016 đến nay, bộ số 84 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-41 về 29 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 23/01/2016 đến nay, bộ số 80 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-40 về 32 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/01