Thống kê bạc nhớ ngày 22/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-31 về 26 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-79 về 26 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-04 về 26 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/08/2016 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-68 về 38 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/08