Thống kê bạc nhớ ngày 22/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 33 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-32 về 39 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/04 (Ăn 32)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 78 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-29 về 35 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/04 (Ăn 29)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 21/04/2012 đến nay, 75 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-72 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/04 (Ăn 2 nháy: 33, 72)