Thống kê bạc nhớ ngày 21/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-35 về 26 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-44 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-90 về 26 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan