Thống kê bạc nhớ ngày 21/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.6 – 40 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-75 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/04 (Ăn 2 nháy: 75)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.2  – 05 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-83 về 36 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2013 đến nay, 79 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-51 về 33 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/04