Thống kê bạc nhớ ngày 21/01/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-75 về 18 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-75 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-93 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/01/2016 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 93-99 về 30 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/01