Thống kê bạc nhớ ngày 20/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 75-95 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-75 về 14 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-75 về 14 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/08/2016 đến nay, bộ số 84 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-90 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 20/08/2016 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-54 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

- Từ 20/08/2016 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-98 về 34 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/08