Thống kê bạc nhớ ngày 20/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-56 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-96 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-49 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 20/07/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

– Từ 20/07/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 20/07/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/07