Thống kê bạc nhớ ngày 20/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.6 – 26 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-76 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/04 (Ăn 00)

+ Cặp 10-45 về 34 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/04 (Ăn 10)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 19/04/2012 đến nay, 07 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-93 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/04 (Ăn 00)