Thống kê bạc nhớ ngày 19/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 79 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 75-89 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 79 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-29 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 79 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-83 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan