Thống kê bạc nhớ ngày 19/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-72 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-33 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-82 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 19/07/2017 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 19/07/2017 đến nay, bộ số 03 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

– Từ 19/07/2017 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/07