Thống kê bạc nhớ ngày 19/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 58 về tất cả 45 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 30-74 về 45 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 11 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 18/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 30 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-59 về 37 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 18/04/2012 đến nay, 48 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 25-45 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/04