Thống kê bạc nhớ ngày 18/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-47 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-90 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/08/2016 đến nay, bộ số 12 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-54 về 36 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/08