Thống kê bạc nhớ ngày 18/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 6.3 – 48 về tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 30-45 về 42 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/04 (Ăn 2 nháy: 30, 45)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 07 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-30 về 27 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/04 (Ăn 30)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 17/04/2012 đến nay, 53 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-62 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/04