Thống kê bạc nhớ ngày 17/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-30 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-63 về 24 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-93 về 24 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan