Thống kê bạc nhớ ngày 17/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-93 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-93 về 23 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/08/2016 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-95 về 40 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/08