Thống kê bạc nhớ ngày 17/05/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-64 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/05/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

- Từ 17/05/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

- Từ 17/05/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 16/05