Thống kê bạc nhớ ngày 17/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.1 – 62 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-56 về 37 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.3 – 69 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 43-96 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/04 (Ăn 96)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 16/04/2012 đến nay, 46 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 39-79 về 31 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/04