Thống kê bạc nhớ ngày 17/01/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-91 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01