Thống kê bạc nhớ ngày 16/05/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 77-98 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-11 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/05

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-79 về 24 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/05/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/05

- Từ 16/05/2017 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

- Từ 16/05/2017 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/05