Thống kê bạc nhớ ngày 16/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 63-80 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 52 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-75 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 16/04/2017 đến nay, bộ số 84 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/04

– Từ 16/04/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/04

– Từ 16/04/2017 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/04