Thống kê bạc nhớ ngày 16/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 23 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 11-30 về 39 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04 (Ăn 30)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.1 – 41 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 64-79 về 27 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 15/04/2012 đến nay, 86 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-18 về 31 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/04