Thống kê bạc nhớ ngày 16/01/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-41 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-49 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-67 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 39 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 39 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-63 về 39 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 14 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01