Thống kê bạc nhớ ngày 15/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-73 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-43 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-28 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/09/2016 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-84 về 40 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/09