Thống kê bạc nhớ ngày 15/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-76 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-83 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/08/2016 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-42 về 26 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

- Từ 15/08/2016 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-16 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

- Từ 15/08/2016 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-89 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/08