Thống kê bạc nhớ ngày 15/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-89 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 73-75 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-73 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

– Từ 15/07/2017 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07