Thống kê bạc nhớ ngày 15/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan