Thống kê bạc nhớ ngày 14/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 60 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-75 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/09/2016 đến nay, bộ số 60 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-26 về 34 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

- Từ 14/09/2016 đến nay, bộ số 60 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-73 về 34 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/09

- Từ 14/09/2016 đến nay, bộ số 24 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-97 về 31 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/09