Thống kê bạc nhớ ngày 14/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-83 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-56 về 21 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-94 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/08/2016 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 81-90 về 31 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/08