Thống kê bạc nhớ ngày 14/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 – 29 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 – 07 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 18 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

– Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

– Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/04