Thống kê bạc nhớ ngày 14/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.1 – 51 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-85 về 33 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04 (Ăn 2 nháy: 15, 85)

+ Cặp 15-58 về 33 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/04 (Ăn 2 nháy: 15, 58)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 13/04/2012 đến nay, 17 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 74-98 về 32 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04