Thống kê bạc nhớ ngày 13/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-87 về 15 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-87 về 15 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-54 về 15 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/09/2016 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-27 về 39 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/09